top of page
‏‏ירמה-לאור-ירח---עותק.jpg

לא דומה 
לאף אחד.

מופעים קרובים

ארוע מפגש ושיח בזמן מלחמה | הטרמינל הישן, אילת

הצגת ילדים | הטרמינל הישן, אילת

הטרמינל הישן, אילת

הצגת ילדים חדשה!  |  הטרמינל הישן, אילת

הצגה חדשה!  |  קפה סתלבט, ריף הדולפינים

בר היין יינות אילת

הטרמינל הישן, אילת

הטרמינל הישן, אילת

הצגת ילדים  |  14.10  |  בית ליסין, תל אביב

הצגת ילדים  |  18.10  |  בית ליסין, תל אביב

bottom of page